2020 Belediye İtfaiye Eri Maaşları Nedir? Er, Çavuş, Amir, Başçavuş!

Belediye Başkanlıklarında yangın söndürmek arama-kurtarma işlemleri ile görevlendirilen itfaiye eri 2020 maaşları ne kadar? belediyelerde yine bu kadro dışında çavuş, amir 2020 maaşlarını aktarıyoruz.

2020 Belediye İtfaiye Eri Maaşları Nedir? Er, Çavuş, Amir, Başçavuş!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında çıkartılan Belediye İtfaiye yönetmeliğine göre bu meslekte görev yapanların görev ve çalışma şekilleri, görevleri, belediye teşkilatlarındaki personellerden mahalli idare birlikleri norm kadroları ve atanma şartları ilk atmalarındaki usulleri ve pek çok esas düzenlenmiştir.

Türkiye genelindeki Büyükşehirlerde, İl Belediye başkanlıklarında ve ilçelerde bulunan Belediyelere bağlı olarak çok sayıda itfaiye eri görevlidirler. İtfaiye teşkilatlarında yangın personelleri sadece bununla sınırlı değildir. Bu bağlamda; itfaiye eri, çavuşu, amiri, şube müdürü, müdürü ve daire başkanı kadroları bulunuyor. Bu sayılan personeller yönetmelik hükümlerine göre yangınlarda bizzat bulunmak ile görevlidirler.

ATANMALARI VE GÖREVDE YÜKSELMELERİ;

İlk kez itfaiye eri kadrosuna atanacak olan adayların 657 sayılı DMK genel şartlarını taşıyor olmaları en az lise ve dengi okullardan mezun olmaları, sağlık şartlarına uygun olmaları, fiziki şartlarda ise boy ile kilo endekslerinin 10 kg’dan fazla olmaması ve yaş şartlarında 25 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Bu kadroda bulunan personeller 4 yıl görev yaptıklarında İtfaiye çavuşluğuna görevde yükselme ile atanırlar. Diğer yandan 4 yıl bu kadroda görev yaptıkları ve görevde yükselme sınavından başarılı olduklarında ise itfaiye amiri kadrosuna atanırlar.

İTFAİYE ERİ, ÇAVUŞU, BAŞÇAVUŞU, AMİRİ MAAŞLARI;

1- 2020 yılı Ocak ayından itibaren Lise ve dengi okullardan mezun olan 13/3 derecesine sahip, bekar ve çocuğu olmayan

İtfaiye eri net maaşı 3.928,43 Tl

2- Lisans mezunu 10 yıllık görevi bulunan 4/1 derecesinde bulunan ve evli, eşi çalışmayan, 3 çocuğu bulunan;

İtfaiye eri ocak 2020 maaşı; 5076,14 Tl'dir.

itfaiye çavuşu 2020 maaşı 5164,56 Tl

İtfaiye amiri 2020 maaşı ise 5295,36 Tl

İTFAİYE ERİ GÖREVLERİ;

Yönetmelik hükümlerine göre yangın söndürmek, araçları kulanmak arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmek, görev yaptıkları itfaiye hizmet binası güvenliği temizliği, araç gereçlerin bakımı ve onarımı gibi diğer haberleşme yazışma gibi işlemler ile görevlidirler. 

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 22:57
YORUM EKLE