Kurumlar Nasıl Yeniden Yapılandırılıyor

Kurumlar Nasıl Yeniden Yapılandırılıyor

Her zaman kurumlarda yeniden yapılanma ya da yapılandırma terimlerini duyarız. Peki nedir bu yeniden yapılanma ya da yapılandırma? İşte bu sorunun cevabı…

Kurumlarda yeniden yapılandırma denilince akıllara iki önemli yol geliyor. Bunlardan birincisi var olan örgütün zaman içerisinde eskiyeceğini ve işlevini yitireceğini bir gerçek olarak kabul etmek ve bundan yola çıkarak kuruma zaman içerisinde müdahale ederek kurumun yenilenmesini sağlamaktır. Diğer yol ise zamanla işlevini yitiren örgüte dış müdahale yolu ile doğru yolu bulmasını sağlamaktır. Şunun farkına varılması gerek bu iki yoldan ilki yapılanma, ikincisi ise yapılandırma anlamına gelir. Yapılanma genellikle özel sektör kurumlarında kullanılır ve özel sektör kurumları bu yapılandırmalar sayesinde ayakta kalır. Kamu kurumları ise yapılandırılmayı tercih eder. Tercih demek bile doğru değildir çünkü buna mecbur kalırlar. Bu tür müdahalelerin başarı getirdiği görülmemiştir. Nasıl ki hükümete askeri müdahaleler başarı getirmezse kurumlara da aynı şekilde dış müdahaleler başarı getirmiyor. Bunu aşmak için bizim artık kurumları kendi iç dinamikleri ile yenileştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü kendi içinden yeniden yapılanmayı bilmeyen kurumların hayatta kalma şansı yok denecek kadar azdır. Dışarıdan müdahalelerle yapılandırılan kurumlar ise artık eski işlevini yerine getiremez. Bir kurumda yenilenmenin en kolay yolu Kurum içerisinde herkesi aynı görüşten yapmamaktır. Çünkü bir kurumda ne kadar farklı fikirler varsa kurumun yenileşmesi de o kadar başarılı olur. Yani uçuruma ayrı fikirlerin sürüklediğini düşünmemek gerekir. Çünkü bazen sürekli aynı görüşlerin olması da bir kurumu uçuruma sürükleyebilir. 

 

Yeniden yapılanma ya da yapılandırma konusunda başka bir önemli unsur da Yenilikçi kurumların yöneticileri içeriden mi olsun dışarıdan mı?” sorusunun cevabıdır. Bu konuya iyi yönetilen kurumların da dikkat etmesi gerekir. Eğer bir kurum içeriden birini üst düzey bir konuma getirmiyorsa, dışarıdan gelenin mutlaka kuruma yenilik katacak nitelikli biri olması

YORUM EKLE