EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Engelli vatandaşların başvurdukları E KPSS tercihlerinin bir iki gün içerisinde açıklanacak. Engelli memur adayları eğer tercihlerinde olumlu sonuç alırlarsa hangi belgeleri hazırlamaları gerekecek. İşte ayrıntılar...

EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

E KPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

EKPSS kura ile engelli alım isteğinde bulunan kamu ve kurum kuruluşlarına, engelli memur personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu ve kurum kuruluşlarında"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz belgelerin kadro birimlerine uygunkuğu incelenecektir. Başvuruda bulunacak adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içerisinde yerleştirildikleri kamu ve kurum kuruluşlarına, atanabilmek için aşağıda istenilen belgeler ile başvuru işlemlerini gerçekleştirir.

EKPSS ile Yerleşenlerden İstenecek Belgeler

- Kadronun gerektirdiği eğitim seviyesine ait diplomanın gerçeği yada noter onaylı bir kopyasının veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birine saih,

- Diploma, Mezuniyyet belgesi veya eğitimini yurtdışında bitirmiş olanlar içdiploma denklik belgesinin aslını veya noter onaylı kopyasını,

- Kadroya gerekli Genel şartlara ve Özel şartlara uygun istenilen niteliklere sahip belge, bonservis, sertifika ve benzerlerine sahip olup olmadığı,

- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı,

- Atama yapılacak kamu kurum ve kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer sartları taşıyıp taşımadığı,

belgeleri incelenecektir.

Yukarıda verilen belgeler inceleme sonucunda, istenilen şartları taşıyan adayların kadroya yerleştirilmeleri, kadroya atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Atanması teklif edilen adaylar. Herhangi bir başka sınava ve mülakata tabi tutulmadan, yerleştirme yapılan kamu kurumu veya kuruşlarına direk atanacaklardır. Kamu kurumuna ve kuruluşlarına yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgelerin süresi içinde yerleştirildikleri kuruma vermeyen adayların atama işlemleri gerçekleşmiyecektir.

Yerleştirmede, EKPSS puanı ile bir kamu kadrosuna yerleşen adaylar aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmaz. Bir Kadro için istenmeyen yüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmyanlar da dahil.

YORUM EKLE