2021 KPSS A Grubu Dersleri Neler?

Memur olmak isteyen lisans mezunu adayların giriş yaptığı KPSS A grubu dersleri neler? İşte KPSS 1 grubuyla ilgili detaylar.

2021 KPSS A Grubu Dersleri Neler?

Türkiye’de devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler için yapılan KPSS A grubu kadroları açılmaktadır. Bu kadrolarda çalışmak isteyenler için A grubu derslerinin başarılı bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Sınavda da sorular bu şekilde hazırlanarak sorulmaktadır. Sınavda başarılı olan adaylar müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi farklı kadrolarda görev yapabilmektedir.

KPSS A Grubu Dersleri Neler?

KPSS A grubu derslerinde her bir aday KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile muaftır. Bu nedenle öncelikle bu sınava girilmeli ve bu bölümler çözülmelidir. Lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavlarında aynı zamanda alana göre de ek sınavlar yapılmaktadır. İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik gibi farklı bölümlerden 40 sorudan oluşan ve 50 dakika süren bir teste de girilmesi gerekmektedir.

A Grubu alan bilgisi sınavında yer alan dersler ve konuları ise şöyledir;

Hukuk Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usul Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

İktisat Testi: İktisadi Düşünceler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Büyüme, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi.

Maliye Testi: Maliye Teorisi, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Kamu Bütçesi, Devlet Borçlanması, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

Muhasebe Testi: Genel Muhasebe Dersi, Mali Tablolar Analizi Dersi, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS ve TMS.

Çalışma Ekonomisi: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi.

Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Türk Siyasi Hayatı.

İşletme Yönetimi: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Finansal Yönetim.

Ulusal İlişkiler Testi: Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler ve Türk Dış Politikası.

YORUM EKLE