2014/2 Alımlarında Kimler KPSS Tercihi Yapabilir?

2014/2 Alımlarında Kimler KPSS tercihi yapabilir?

2014/2 Alımlarında Kimler KPSS Tercihi Yapabilir?
2014/2 Alımlarında Kimler KPSS tercihi yapabilir?

2016 KPSS’ye kadar geçerli olacak olan 2014 KPSS puanları ile bu süreçte toplam dört merkezi yerleştirme yapılacak. 2014 KPSS puanlarıyla yapılacak olan ilk yerleştirmeler başladı ve 26 kasım gecesine kadar ÖSYM üzerinden yapılmaya devam edecek.

KPSS 2014 Puanı ile Tercih Yapmaya Engel Durumlar

Yaş, mezuniyet, KPSS puanı, mahkumiyet ve merkezi alımda yerleşmiş olmak gibi durumlar adayların 2014/2 yerleştirmelerinde tercih yapmalarına engel olabilir.

2014 KPSS Puan Durumu

Adayların 2014/2 yerleştirmelerinde tercih yapabilmeleri için öncelikle yeterli 2014 KPSS puanlarının bulunması gerekir. 2012 KPSS puanlarının geçerliliği bu yıl yapılan sınavla sona erdi. Aynı zamanda yerleştirme adının 2014/2 olması adayların kafasını karıştırsa da bu 2014 puanıyla yapılan ilk merkezi yerleştirmedir.

Peki Sadece 2013 KPSS P3 Puanı Olanlar Ne Yapacak?

2013 KPSS’ye girmiş olan adayların P3 puanları bu atamalarda kullanılamayacak. Tek yıl puanları b grubu nitelikli değildir ve tercihlerde kullanılamaz.

KPSS atamalarında Yaş durumu

KPSS tercih kılavuzuna göre adaylar 18 yaşını doldurmuşlarsa tercih yapabilirler. Atamalarda adayın yerleştirme tercihlerinin son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kısacası 26 Kasım 1996 ve öncesinde doğanlar 2014/2 alımlarında tercih yapabilirler. Aynı zamanda meslek veya sanat okulu bitirip de 15 yaşını doldurmuş olanlar da mahkeme kararı kazai rüşt kararı alarak tercih yapabilirler. Fakat kazai rüşt kararının 26 Kasım öncesinde alınmış olması gerekir. Bunun örneği geçtiğimiz Haziran atamalarında görülmüştür. Tercihlerin son gününde kazai rüşt kararı almamış olan bir aday yerleştiği halde kurum tarafından ataması yapılmamıştır.

Adaylar Mezun Olmadan Tercih Yapabilir mi?

KPSS atamalarında tercih yapacak olan adayların sınava girdikleri öğrenim düzeyinden mezun olmuş olmaları gerekir. Buna göre; Ortaöğretim (lise) girenlerin liseden mezun durumda olmaları gerekir. Önlisans (2 yıllık) girenlerin 2 yıllık üniversitelerini bitirmiş olmaları gerekir. Lisans (4 yıllık) girenlerin 4 yıllık üniversiteden mezun durumda olmaları gerekir. Henüz mezun olmayan ancak son sınıfta olan adayların tercih yapmamaları gerekir. Adaylar yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Adayların Mahkumiyet durumu

Memur adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde yer alan suçlardan dolayı mahkum olmamaları gerekir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde yer alan suçlar şöyledir; "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, , zimmet, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. "

Atamalarda Sağlık Durumu

Memur adaylarının 657 sayılı Kanunda yer alan sağlık şartlarını da taşımaları gerekir. Kanunda geçen bu maddeye göre memur adaylarının "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması” gerekmektedir. Sağlık konusunda bu şartı taşımayanların görevini devamlı yapamayacak akıl hastalığı bulunanların tercih yapmaması uygun olacaktır. Sağlık şartlarında akıl hastalığı dışındaki diğer hastalık veya engeller tercih yapmaya engel değildir.

2014 KPSS puanı ile açıktan alımlarda kamu personeli olarak yerleşenler için 2014/2 alımlarında tercih yapmaya engel bir durum yoktur. Daha önceki yerleştirmeler kurumsal alımlar olduğu için adaylar merkezi alımlarda da tercih yapabilirler.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2016, 14:35
YORUM EKLE