Resmi Gazete kararları yayımlandı. Az Önce 16 Haziran 2023 tarhi ile Resmi Gazteede yayımlanmış olan kararname kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğüne kadro ihdas edildi. Söz konusu ihdas kararı kapsamında " Koruma Müdürü " İhdas edildi. 

EGM Kadro İhdas Kararı:

Kararname Numarası: 149

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kadro İhdas Detayları:

Kurum: Emniyet Genel Müdürlüğü

Teşkilatı: Taşra

Sınıfı: EMH

Unvanı: Koruma Müdürü

Derecesi: 1. Dereceli

Adedi: 1 Kişi

Editör: TE Bilisim