Yeni Sistemde Memurlar Nasıl İhraç Edilecek?

16 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 23 maddelik kanun teklifinde 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici bir madde eklenmesi teklif ediliyor.

Yeni Sistemde Memurlar Nasıl İhraç Edilecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 23 maddelik kanun teklifinde kamu personeli olan çalışanların çalıştıkları kurum tarafından 3 yıl daha ihraç edilebilecekleri söylenmektedir ihraç edilen memurların savunmalarının alınması zorunlu hale getirildi. Memurlar ihraç edilmeden önce memur kendisini savunabilecek.

İhraç edilecek memurlar arasında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan kanun teklifinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen 23 maddelik kanun teklifinin konumuza denk düşen ilgili maddeleri:

MADDE 23- Ülkemizde yaklaşık iki yıldır uygulanan olağanüstü halin uzatılmayacak olması nedeniyle terörle mücadele bakımından ihtiyaç duyulan bazı düz amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici madde eklenmektedir.

GEÇİCİ MADDE 1- Maddeyle, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin hükmün, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmasına imkan sağlanmaktadır.

Bu nedenle geçici maddenin birinci fıkrası kapsamında Fonun sahip olduğu görev ve yetkiler, herhangi bir süreyle bağlı kalmaksızın ilgili ceza dosyasının kesinleşmesine veya satış ve tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına kadar devam edebilecektir. Ayrıca terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyımlık görevi Fon tarafından yerine getirilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER