Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık Bakanlığına bağlı olan Sağlık Tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılacak. İlgili yönetmelikle değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı

Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Resmi Gazetede 06 Eylül 2020 tarihli yayımlanmış olan yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığına bağlı olan Sağlık Tesislerinde görevli olan personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmelik Resmi Gazete'nin 31236 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmeliğine geçici madde eklendi ve Sağlık Tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılabilecek ancak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2020, 08:29
YORUM EKLE
YORUMLAR
Selma
Selma - 3 yıl Önce

Patoloji Laboratuvar ataması yapılmasını istyrz lütfen bizlerde görün bizlerde kulak werin bizim eksiğimiz engelli olusumuz mu? Sabrede ede kendimi teselli edip kendimi kandrmktan yoruldum . Allah rızası için Patoloji Laboratuvar Teknikleri alımı yapılsın ama bu kez gerçekten yapılsın