Resmi Gazete'de Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı!

Resmi Gazete'nin 04 Mart 2020 tarihli yayımına göre bazık kamu görevlerinde ilk defa atanacaklar için sınav hakkında yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete'de Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı!

04 Mart 2020 tarihli resmi gazete yayımına göre bazı kamu kurumlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında yönetmelik yayımlandığı belirtildi. lgili yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış olup 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna göre karar verilmiştir.

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAYIMLANAN YÖNETMELİK ŞÖYLEDİR.

MADDE 1- 18/03/2002 tarihi ve 2002/3975 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yüyrlüğe konulan kamu görevlerinde ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmeliği üçüncü maddesinin birinci fıkrasına "Milli Savunma Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Hakimler ve Savcılar Kurulu " İbaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu yönetmelik hükümlerini Vumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE