Polislerin 3600 ek gösterge sorunu devam ediyor

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada polislerin 3600 ek gösterge sorununun devam ettiğini dile getirdi.

Polislerin 3600 ek gösterge sorunu devam ediyor

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, polislerin özlük hakları ile ilgili yaşanan sıkıntıları TBMM Genel Kurulu’nda dile getirdi. 144 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi ile ilgili İYİ Parti’nin verdiği önerge üzerine söz alan Filiz, polislerin maddi ve manevi birçok sorunu olduğunu, bu sorunların fazla olmasının polislerin görevlerini yerine getirirken gösterdiği başarı ve kaliteyi etkilediğini belirtti. Polislerin fazla mesai yaptığını ifade eden İYİ Partili Filiz, polislerin çalışma ortamları ve koşullarının ağır olduğuna dikkat çekere, “Yapılan birçok çalışma uzun mesai saatlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Konuyla ilgili yapılan akademik çalışmaların sonucu, polislerin çalışma saatlerinin uzunluğunun polislerin iş hayatını ve özel hayatını da olumsuz şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bazı personelin günlük on sekiz saate varan mesailerinin daha düzenli ve standart hâle getirilerek polislerin ruhsal ve davranışsal olarak iyilik hâline katkıda bulunmak, verimliliğini, iş, aile ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla bir proje kapsamında yürütülen ergonomik vardiya sisteminin temelini çalışma süresinin kısaltılması, dinlenme süresinin uzatılması oluşturmaktadır” dedi.

Ergonomik vardiya sistemiyle ilgili görüşlerini aktaran Filiz, “Başlangıçta pilot projenin uygulanması olarak başlayan ancak olumlu yansımalarının ortaya çıkmasıyla ülke genelinde uygulamasına geçilen ergonomik vardiya sistemi mesai düzeni, kısa bir süre için uygulandığı birimlerde dahi olumlu geri bildirimlerin alınmasına neden olmuştur. Araştırmadan elde edilen tespitler ışığında aile yaşam kalitesinin sürdürülebilir hâle getirilmesi için uzun süreli çalışmayı engelleyecek hukuki düzenlemelerin yapılması, uzun süreli çalışma gerektiren ek görev ve benzeri durumların neler olduğunun belirlenerek sınırlarının net olarak çizilmesi için standardize edilmesi, fazladan çalışmanın gerektirdiği hâllerde çalışanı da tatmin edecek düzeyde ek ücret, izin gibi maddi ve sosyal hakların düzenlenmesi çok yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, TBMM’deki konuşmasında 3600 ek sorununun devam ettiğinin altını çizerek, “Bugüne kadar her fırsatta ve sürekli dile getirmiş olduğumuz, siyasi iktidarın da seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge sorunu devam etmektedir. Polislerimizin emeklilik durumları da göz önüne alınarak 3600 ek gösterge sorunu, bu kanuna bir ek madde ilave edilerek çözülebileceğini belirtiyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019, 15:16
YORUM EKLE