Kamu Çalışanları Engelli İndiriminden Faydalanmak İçin Ne Yapmalı?

Engelli indirimi kamu personeli için büyük önem taşıyor. Peki kamu personelleri engelli indiriminden faydalanmak için ne yapmalı? Hangi belgelerle engelli indiriminden faydalanabilirler? Kamu çalışanlarının engelli indiriminden faydaslanması için gereken belgeler neler? İşte ayrıntılar...

Kamu Çalışanları Engelli İndiriminden Faydalanmak İçin Ne Yapmalı?

Kamu Çalışanları Engelli İndiriminden Faydalanmak İçin Ne Yapmalı?

 

Kamu'da çalışan personellerin engelli engelli indiminden yararlanabilmesi için, bazı başvuru ve uygun görme aşamalarından sonra mümkün. Kamu çalışanlarının engelli indirimden faydalanambilmesi için yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.Kamu'da çalışan personellerin engelli indiminden faydalanmak isteyen kamu personelleri, aşağıda yer alan bellgeleri ve bir dilekçe ile birlikte, Vergi Dairesi olan şehirlerde ilgili Grup Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi Dairesi Başkalığı bulunmayan şehirlerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlğüne, Vergi Dairesi başkalığı bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Dilekçede bulunması gereken belgeler

-Engelli olan kamu çalışanı için: Kendi kurumdan alacağı çalıştığını gösterir belge;

T.C. kimlik numarası; Engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter tasdikli örneği ya da ilgili hastane tarafından

ASLI GİBİDİR şerhi ile onaylanmış örneği.

-Kamu çalışanının engelli yakını için: Kamu çalışanının kendi kurumdan alacağı çalıştığını gösterir belge; kamu çalışanının ve engelli olan kişinin

T.C. kimlik numarası; engelli kişiye kamu çalışanının bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge; Engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun aslı veya noter tasdikli örneği ya da ilgili hastane tarafından "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği. **Başvuru üzerine yapılacak işlem İlgililerin hastanelerden aldıkları ve dilekçeleri ekinde sundukları raporlar ilgili müdürlükler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir. Raporlar, Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapan Merkez Sağlık Kurulunca "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ve eki cetvellere göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulu sağlık raporuna ilişkin değerlendirmesini yaparken; kendisine ulaşan raporların yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilip verilmediğine ve usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine bakar. Kurul, usulüne uygun olan raporlarda yer alan laboratuvar bulgularını, klinik muayene bulgularını, engellilik bulgularını ve konulan tanıyı ilgili mevzuata göre inceler. Kurul, raporlarda yer alan bulgular ve tanı ile mevzuatta belirlenen çalışma gücü kayıp oranları arasında çelişki görürse kendiliğinden karar verebilir. Öte yandan, kurul gerek görmesi halinde bu raporları bir daha incelenmek üzere raporu veren hastaneye iade edebilir veya başvuruda bulunanın başka bir yetkili sağlık kuruluşuna gönderilmesini isteyebilir. Ayrıca, raporda yer alan bilgilerin yetersiz görülmesi durumunda, Kurul ilgili hastaneden ek bilgi de isteyebilir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvuruda bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilir ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğde bulunulur. Başka amaçlarla alınmış raporların geçerliliği Engellilik indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; diğer kurumların sevki sonucu alınmış olan raporlar (rapor aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmeleri mümkün olabilmektedir.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE