Jandarma ve Sahil Güvenlik Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru hakkında yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Az önce Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre Devlet memurlarının yer değitşiröe suretiyle atamalaroma ilişikin yönetmelik yayımlandı. Bu kapsamda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ilgili yönetmelik şöyledir:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine “Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfları hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 13:10
YORUM EKLE