Genelkurmay Başkanlığı Memur Alacak

Genelkurmay Başkanlığı memur alımı yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinin memur ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 5 adet Uzman yardımcısı alıyor. Sizde Genelkurmay Başkanlığı ailesine katılmak için, haberimizin devamındaki ayrıntıları inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Genelkurmay Başkanlığı Memur Alacak
Genelkurmay Başkanlığı Memur Alacak
Genelkurmay Başkanlığı memur alımı yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinin memur ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 5 adet Uzman yardımcısı alıyor. Sizde Genelkurmay Başkanlığı ailesine katılmak için, haberimizin devamındaki ayrıntıları inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Genelkurmay Başkanlığı yapmış olduğu duyuruya göre, Türk Silahlı Uzmanlığı yönetmeliğine göre 5 adet Lilahlı Kuvvetker Komutanlığı uzman Yardımcısı alacak. Alınacak olan personeller Genelkurmay Başkanlığının düzenlemiş olduğu sözlü sınav ile belirlenecektir. Genelkurmay Başkanlığının alacağı memurlardan istenilen Genel nitelikler şöyledir;
GENEL NİTELİKLER:
     - Askerliğini tamamlamış olan veya Askerlik ile alakası olmayan adaylar ( Erkek Adaylar İçin ),
     - Henüz 35 yaşını doldurmamış olan adaylar ( 01 Ocak 1980 sonrası doğan adaylar ),
     - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıyan adaylar,
     - 2014 ve 2015 yıllarında ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olan adaylar,
     - Ne sebeple olursa olsun Türk Sİlahlı Kuvvetlerinden çıkartılmamış olmak,
     -  En az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanım ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
     - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
     - Müracat eden kişiler arasında başvurusu onaylanmış ve evrakları kabul edilmiş ilk100 kişi arasında olmak,
      - Türk Silahlı Kuvvetler sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak,
BAŞVURULAR:
Başvuruda bulunacak olan adaylar, 06 Ekim 2015 ve 05 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir. Başvurular elektronik ortamda www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresi üzerinden yapılacaktırç
Ayrıca ilanın tam metnini inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 22:25
YORUM EKLE