Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda toplam 950 Sözleşmeli Personel Alacak. Sizde Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine katılmak için haberimizin devamındaki bilgileri inceleyerek daha ayrıntılı bilgi edinebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda toplam 950 Sözleşmeli Personel Alacak. Sizde Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine katılmak için haberimizin devamındaki bilgileri inceleyerek daha ayrıntılı bilgi edinebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış olduğu duyurusuna göre farklı pozisyonlarda olmak üzere toplamda 950 sözleşmeli personel alacak. Alınacak olan personeller Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Giriş sınavı ile belirlenecektir. Giriş sınavı iki aşamada gerçekleşecek olup Sözlü ve Yazılı biçimde yapılacaktır. Ayrıca adayların KPSS puanı en az 60 olmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın alacağı Sözleşmeli personel kadroları ve Aranan şartlar şöyledir;
KADROLAR:
 - 300 Antrenör
 - 650 Spor Uzmanı ( (550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü)
ARANAN ŞARTLAR:
     - Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
     - T.C. Vatandaşı olan adaylar,
     - 60 yaşını doldurmamış olan adaylar ( Başvuru tarihi itibari ile),
     - Askerliğini tamamlamış olan adaylar veya en az 2 yıl tecilli olduğuna dair belgeye sahip olan adaylar,
     - Görevini devamlı yapmasına engel olacak durumu olmayan adaylar,
     - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
     - 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
     - Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek, 
     - Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
     -  Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
     - Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
     - Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.
Ayrıca daha fazla şarta ulaşmak için ilanın tam metni ni inceleyiniz.
BAŞVURULAR:
Başvuruda bulunacak olan adaylar, 28 Ekim 2015 tarihi ile 06 Kasım 2015 tarihleri arasında saat 23:59 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online BaĢvuru Sistemi (//basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir Ģekilde girmek suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda yapılmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiĢ ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar baĢvuru formunda mezun olduğu bölüme göre sadece bir pozisyon unvanı için tercihte bulunacaktır. 
İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 22:37
YORUM EKLE