Din Hizmetleri Sınıfı Personellerine Sözleşmeli Çalışma!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamında 4/B maddesi kapsamında, Din Hizmetleri sınıfına dahil her unvanda sözleşmeli personel istihdam edebilecek. Peki yayımlanan KHK'nın detaylarında neler yer aldı? Haberimizin devamında detayları açıklıyoruz.

Din Hizmetleri Sınıfı Personellerine Sözleşmeli Çalışma!

9 Temmuz'da yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Din Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki tüm unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine imkan tanındığı açıklandı. 703 sayılı KHK, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda da bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden birisi de, Din Hizmetleri Sınıfında sözleşmeli personel istihdamı imkanı getirilmesi oldu. Peki sözleşmeli personel alımları nasıl yapılacak?

İŞTE DETAYLAR

Sözleşmeli personel alımları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sırasına konulacak ve her pozisyonun 3 katına kadar olan adaylar arasından Diyanet İşleri Başkanlığının Yaptığı sözlü sınav sonuçlarına göre alımlar gerçekleştirilecek. İşe alınacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca ilgili mevzuatında belirlenen özel şartlar aranacak. Ataması gerçekleştirilmiş olan personel 4 yıllık süre içerisinde aynı yerde çalışacak başka bir yere ataması yapılmayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde ise personelin eşi, bu personele tabi olacak. 4 yılını dolduran personel tayin talebinde bulunabilecek ve atandığı yerde en az 2 yıl süre ile çalışacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin, 4/B sözleşmeli pozisyonlarda geçirdiği hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek ve memuriyete ataması gerçekleştirilenler sözleşmesi sona erdiği için iş sonu tazminatı alamayacak, İş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süresi, emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilecek.

YORUM EKLE