Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazetede

Resmi Gazetede yayımlanan yeni karara göre Devlet Memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliğinde değişikli yapıldı. İşte söz konusu değişiklik.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazetede

/Resmi Gazete kararları yayımlandı. 2 Haziran 2021 tarihi ile gelmiş olan karara göre Devlet Memurlarını ilgilendiren kararlar yayımlandı. Bu kapsamda Devlet Memurlarına düzenli olarka verilen yiyecem yardımı yönetmeliğinde değişilik yapılmasına ilişkik karar yönetmeliğinde değişilik yapıldı ve Resmi Gazeyede yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Ekli " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 'in yürürlüğe konulmasına 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 2 nci ve 212 inci maddeleri gereki karar verilmiştir.

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİT YÖNETMELİK:

MADDE 1 - 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fırkasına " Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekar birimi personeli ile" ibaresinden sonra gelmek üzere " Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğünün" ve idaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördündü fırkasında yer alan "Çevik kuvvet" idaresi " Takviye hazır Kuvvet Müdürlüğü ve çevik kuvvet" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu yçnetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girere.

MADDE 4 - Bu yönetmelik Hükümleri Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 10:29
YORUM EKLE