Devlet Hava Meydanları Asistan ve Stajyer Alımı

Devlet Hava Meydanları stajyer ve asistan alacak. Devlet Hava Meydanları bünyesindeki personel derecesindeki eksikliği tamamlamak üzere 65 stajyer ve asistan alacak. Sizde Devlet Hava Meydanları başvurusunda bulunmak için haberin devamında verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.

Devlet Hava Meydanları Asistan ve Stajyer Alımı
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 11 Nisan 2016 tarihinde yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki Asistan ve Stajyer ihtiyacını karşılamak üzere KPSSP3 puan türünden puan almış 60 adet Stajyer ve 5 adet Asistan olmak üzere toplamda 65 kişilik bir alım yapacaktır. Alınacak adaylar alt kısımdaki verilen şartlara uygun olması gerekmekte ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan olumlu bir sonuç almaları gerekmektedir. Genel şartlar, başvuru bilgileri ve genel bilgiler şöyledir;

GENEL ŞARTLAR:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar,
  • 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olan adaylar,
  • Geçerli Trafik Hava Konntrolör lisansına sahip olan adaylar,
  • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)
  • 2014 yılında ÖSYM tarafından düzenlenene Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olan adaylar,
  • Stajyer Pozisyonu için : 27 yaşından gün almamış olan adaylar,
  • Stajyer Pozisyonu için : Son başvuru tarihi itibariyle, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya bu puana denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak.
BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olana daylar, 12 Nisan 2016 tarihi ile 28 Nisan 2016 tarihleri arasında saat 17:30a kadar Başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Yukarıda verilen tarihler ve saat dışında ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
İlanın tam metninide inceleyerek sınav hakkında diğer bilgiler hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE