CTE 565 Memur Alımı Kadrolarında Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı!

CTE İnternet sitesinde yeni bir duyuru yayımladı. Duyuruda 565 memur kadroları için yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları açıklandı

CTE 565 Memur Alımı Kadrolarında Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yeni bir duyuru yayımlayarak gürevde yükselmek isteyen ve unvan değişikliği için başvuru yapmış ve yazılı sınava katılmış olan adaylar için sınav sonuçlarını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında bulunan 75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur; unvan değişikliği sınavı ile de 25 Öğretmen kadrolarındaki eksiklik için atama ilanını 2018 yılında yayımlamıştı. Sınavın ilk aşaması olan yazılı kısmı 03 Mart 2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılmıştı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ikinci müdür, denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve idare memuru unvanları için ilan edilen kadro sayısının beş katı; diğer unvanlarda ise ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılmıştır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı da sözlü sınava çağrılmıştır. Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan almasına karşın sözlü sınav katına giremeyenler sözlü sınava çağrılmamıştır.

Taşra atamalı personel için, adalet komisyonu başkanlıklarınca gönderilen evrak üzerinden, merkez atamalı personel için ise özlük dosyasında yer alan belgeler üzerinden değerlendirme yapılmış olup şartları taşımayanlar sözlü sınav listesinden çıkarılmıştır. Bu durumdaki adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sözlü sınav ekli listelerde belirtilen tarihlerde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Keçiören Yerleşkesi (Adres: Şefkat Mahallesi, Dr. Besim Ömer Cd. No:61, Keçiören/Ankara) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ekli listelerde belirtilen tarih ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar sözlü sınava katılacak. Söz sınav tarihleri sınav sonuçları ekranlarında yazmaktadır.Sözlü sınav konularında göre 100 tam puan olarak değerlendirilecek. İlgili sözlü sınavdan 60 puan almış olanar başarılı olarak sayılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken resimli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
  • Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

SONUÇLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 15:40
YORUM EKLE