Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı Yapacak

Ceza ve Tevkifevleri personel alımı gerçekleştiriyor. Ceza ve Tevkifevleri bünyesinin çalışan ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli pozisyonlarda toplamda 81 adet personel alımı yapacak. Başvurular 6 Ağustos 2015 tarihinde başlayıp 14 Ağustos 2015 tarihinde sona erecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı Yapacak
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı Yapacak
Ceza ve Tevkifevleri personel alımı gerçekleştiriyor. Ceza ve Tevkifevleri bünyesinin çalışan ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli pozisyonlarda toplamda 81 adet personel alımı yapacak. Başvurular 6 Ağustos 2015 tarihinde başlayıp 14 Ağustos 2015 tarihinde sona erecektir. 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yapmış olduğu 24 Temmuz 2015 tarihli duyuruya göre bünyesine istihdam edebileceği, 23 ceza infaz kurumu katibi, 23 Ģoför, 20 teknisyen, 8 aĢçı ve 7 kaloriferci olmak üzere toplam 81 personel alımı yapılacaktır. Adayların başvurularınız gerçekleştirebilmeleri için bazı niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 
GENEL NİTELİKLER:
 - T.C. Vatandaşı Olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Askerlik ile İlgisi bulunmayan, Askerliği gerçekleştirmiş veya ertelenmiş olmak ( Erkek Adaylar İçin )
- Kamu Personel Seçme Sınavın'dan en az 70 Puan almış olmak,
- Güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanmak,
- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan Ģartları taĢıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teĢekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
- 18 Yaşını doldurmuş olmak,
-  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan Ģartları taĢımak.
Ayrıca her pozisyon içinde ayrı ayrı özel şartları taşımak zorunludur. Her kadroya ait özel şartlara aşağıda ulaşabilirsiniz.
CEZA VE İNFAZ KORUMA KATİPLİĞİ İÇİN İSTENE ÖZEL ŞARTLAR:
- Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
-Yukarıda sayılanlar dıĢında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini baĢarıyla tamamladığını belgelemek veya en son baĢvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini baĢarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
- Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlıĢsız en az doksan kelime yazmak, (Bu Ģartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruĢ hesabı yapılmadan üç dakikada yanlıĢsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlıĢsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlıĢ yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu iĢlem yapılırken yanlıĢ yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü Ģartını taĢımadığı kabul edilir.
ŞOFÖR KADROSU İÇİN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR:
- En az lise mezunu olmak veya Dengi okllardan mEzun olmak
- E sınıfı ehliyete sahip olmak
TEKNİSYEN KADROSU İÇİN İSTENİLEN ÖZEL ŞARTLAR:
- En az meslek lisesi mezunu olmak veya  teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
- Atanacağı kadroya ait teknik bilgiye sahip olmak,
AŞÇI VE KALORİFERCİ KADROSU İÇİNİSTENİLEN ÖZEL ŞARTLAR:
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluĢların ilgili branĢta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branĢta sertifika sahibi olmak,  
Bu Özel şartları taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruda bulunacak olan adaylar başvurularını 6 Ağustos 2015 tarihinden 14 Ağustos 2015 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.
İlanın tam Metni kılavuzunu inceleyerek hangi illerde alım olacağına dair ayrıntılı bilgi ve diğer bilgilere ulaşabilirsiniz. İlanın Tam Metni için Buraya Tıklayınız.
Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 21:33

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
YORUMLAR
zeynep çamlı
zeynep çamlı - 5 yıl Önce

bünyenizde yer almak ve bana uygun olduğuna inandığım iş koşullarınızda çalışmak istiyorum.

zeynep çamlı
zeynep çamlı - 5 yıl Önce

bünyenizde çalışmak istiyorum