Bakanlıklara ve Kurumlara Dolu ve Boş Kadrolarda Değişilik Yapıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan karara göre bazı kuru ve kuruluşların kadrolarında değişiklikler yapıldı. İşte o bakanlıklar ve kurumlar şöyledir.

Bakanlıklara ve Kurumlara Dolu ve Boş Kadrolarda Değişilik Yapıldı!

5 Ağustos 2020 tarihli resmi gazete kararına göre bazı kamu kurumları ve kamu kuruluşlarında boş ve dolu kadrolarda değişilik yapıldı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. 31204 sayılı gazeteye göre ve 2020/381 karar sayısına göre Cumhurbaşkanı kararı şöyledir;

KARAR:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda eki listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı genel kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 7 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Değişiklik Yapılan Bakanlıklar:

Resmi Gazete kararına göre 2020/381 sayılı kararnamedeki kurumlar, Danıştay Başkanlığı, Helala Akreditasyon Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurumları değişiklil yaptı.

Değişiklik Yapılan Kadrolar:

Söz konusu resmi gazete kararına göre, Şoför, Tekniker, Anketör, Mimar, İstatikçi, Avukat, Teknisyen, Kimyager, Veteriner hekim, Avrupa Birliği Uzmanı, Müfettiş, Biyolog, Mühendis, Hizmetli, Bahçıvan, Rasatçı, Sosyolog, Kaptan,Müdür, Şehir Planısı, Hemşire, Tarım ve Orman Uzmanı, Memur gibi çok çeşitli kadrolarda ünvan değişikliği yapıldı.

RESMİ GAZETE KARARI BURADA: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200805-9.pdf

YORUM EKLE