Adalet Bakanlığı 800 Memur Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Memur Personel Alımı gerçekleştiriyor. Adalet Bakanlığı bünyesinin memur ihtiyacını karşılamak üzere 800 adet hakim ve savcı alıyor. Sizde Adalet Bakanlığı ailesine katılmak için haberimizin devamını inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı 800 Memur Personel Alacak
Adalet Bakanlığı 800 Memur Personel Alacak
Adalet Bakanlığı Memur Personel Alımı gerçekleştiriyor. Adalet Bakanlığı bünyesinin memur ihtiyacını karşılamak üzere 800 adet hakim ve savcı alıyor. Sizde Adalet Bakanlığı ailesine katılmak için haberimizin devamını inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Adalet Bakanlığı yapmış olduğu duyurusuna göre memur personel alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı alacağı personelleri düzenlenen sınav ile belirleyecektir. Yazılı yarışma sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleşecek olup Sınav 19 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 9:30 da başlayacak olup 130 dakika sürecektir. Sınavın sorumlulğu tamamen ÖSYM ye aittir. 
Yazılıyarışma ve milakat üle alınacak olan 800 adet Adli Yargı Hakim ve Savcılar 5. ve 9. dereceli kadrolara gireceklerdir. Adalet Bakanlığı alacağı memurlarda bazı istediği şartlar mevcuttur. Aranılan şartlar Şöyledir;
ARANAN ŞARTLAR:
     - T.C. Vatandaşı olan adaylar,
     - 35 Yaşını doldurmamış olan adaylar ( Sınav Tarihi itibari ile yani 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olan adaylar,
     - Yapılacak olan sınavda başarılı olan adaylar,
     - Kamu Haklarından mahrum olmayan adaylar,
     - Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
     - Askerliği ile ilişkisi bulunmayan adaylar veya askerliği ertelenmiş olan adaylar ( Erkek adaylar için ) 
     - Hakim ve savcılık mesleğini yakışmayacak olan tutum ve davranış sergilememiş olan adaylar,
     - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
     - Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
BAŞVURULAR:
Başvuruda bulunacak olan adaylar, 05 Kasım 2015 ile 17 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz.
Ayrıca ilanın tam metnini inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 
İlanın Tam Metni için Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 22:36
YORUM EKLE