Adalet Bakanlığı 2 Bin 371 Personel Alım Başvuruları Bitiyor - Son Başvuru 5 Eylül

Adalet Bakanlığı bünyesindeki memur personel ihtiyacını karşılamak üzere duyuru yapmıştı. Adalet Bakanlığı başvurularının son günlerinde başvuru yapmak için sitemizi inceleyiniz.

Adalet Bakanlığı 2 Bin 371 Personel Alım Başvuruları Bitiyor - Son Başvuru 5 Eylül
Adalet Bakanlığı 19 Ağustos 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki çalışan memur personel ihtiyacını karşılamak amaçlı 2 bin 371 kişilik kadro ile ilan duyurusu yapmıştı. Ayapılacak kadroların 2 bin 161 kişilik kadro ile Sözleşmeli personel ve 210 kişilik kadro ile de 210 Kadrolu Personel alacak. Ancak bu yapılan duyuruya göre Adalet Bakanlığı personel alım ilanının başvuru süresi dolmaktadır. Başvurular zaten 22 Ağustos 2016 tarihinde başlamıştı. Son Başvurular ise 05 Eylül 2016 tarihidir. Başvuruda bulunacak adaylar bu tarihe kadar Mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Peki Yapılan duyuruyu bir hatırlayacak olursak ;

YAPILAN DUYURUYA VERİLEN BİLGİLER:

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

1) Sözleşmeli Personel Alımları;
 • 1560 sözleşmeli zabıt kâtibi,
 • 445 sözleşmeli mübaşir ,
 • 148 sözleşmeli teknisyen,
 • 8 sözleşmeli kaloriferci,
2) Kadrolu Memur Alımları;
 • 23 kadrolu zabıt kâtibi,
 • 161 kadrolu şoför,
 • 18 kadrolu aşçı, 
 • 8 kadrolu kaloriferci,
Tüm Kadrolarda aranan Genel Nitelikler Nedir ?
 • T.C. Vatandaşı olan adaylar,
 • Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmayan adaylar,
 • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 29 Ağustos 2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları içinKPSS-2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 1 Ocak 1981, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar),
 • 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48 inci maddesindeki 1-A/5 maddesindeki şartları taşıyan adaylar,
 • Görevini Devamlı Yapmasına engl olabilecek olan herhangi bir sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
 • Yapılacak arşiv araştırmasından olumlu sonuç verecek olan adaylar,
Kadrolarda Aranan Özel Şartlar Nelerdir?

Sözleşmeli Zabıt Katibi Pozisyonu İçin ;
 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen birmetinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Sözleşmeli Mübaşir Pozisyonu İçin;
 • En Az Lise Mezunu veya Dengi Okul Mezunu olan adaylar,
Şoför Kadrosu İçin;
 • En Az Lise Mezunu veya Dengi Okul Mezunu,
 • Hizmetinin sınıfına göre en az B sınıfı ehliyete sahip olan adaylar,
Sözleşmeli Teknik Personel Pozisyonu İçin ;
 • En Az meslek lisesi mezunu veya sınıfına göre teknik liseden mezun olan adaylar,
Kaloriferci Pozisyonu İçin;
 • Halk Eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurumların düzenlediği Kurslardan mezun olan adaylar,
 • En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olan adaylar,
Aşçı Kadrosu İçin;
 • Halk Eğitim müdürlüklerinin veya resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun veya igili branş sertifikasına sahip olan adaylar,
 • En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olan adaylar,
Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Başvuruda bulunacak olan adaylar, 22 Ağustos 2016 tarihi ile 05 Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular, sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca Buraya Tıklayarak İlanın Tam Metnini İnceleyebilir ve sınav hakkında ve diğer konular hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ONUR
ONUR - 5 yıl Önce

BU BAŞVURUDA KPSS P3 70 PUAN ŞARTI YOK MU? YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYİN İNSANLARI.

Mustafa
Mustafa - 5 yıl Önce

Şoförlere kpss şartı varmi ?

erol
erol - 5 yıl Önce

Kpss puani istiyor mu

Adnan
Adnan - 5 yıl Önce

Şoför kadrosunda yaş sınırı nedir

erkan
erkan - 5 yıl Önce

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS-2014) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014) KPSSP94
puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A, B, C, D listelerde belirtilen sözleşmeli
pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerile EK-2/A, B, C, D listelerde belirtilen kadrolara açıktan ve aday olarak
atanacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki
şartları taşımaları gerekmekt

erkan
erkan - 5 yıl Önce

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS-2014) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014) KPSSP94
puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A, B, C, D listelerde belirtilen sözleşmeli
pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerile EK-2/A, B, C, D listelerde belirtilen kadrolara açıktan ve aday olarak
atanacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki
şartları taşımaları gerekmekt

NESLİHAN
NESLİHAN - 5 yıl Önce

KPSS 70 İSTİYORLAR TAM METNİNDE YAZIYOR BU BİLGİ

esra
esra - 5 yıl Önce

nerden başvuru yapıyıoruz acil dönünnn