Üniversiteye En Az Lise Mezunu 26 kamu Personeli Alımında Son Gün!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi farklı pozisyonlarda olmak üzere 26 kamu personeli alımında başvurularda son güne gelindi. İşte şartlar.

Üniversiteye En Az Lise Mezunu 26 kamu Personeli Alımında Son Gün!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine en az lise mezunu olmak üzere 26 kamu personeli alımı için geçtiğimiz günlerde ilan yayımlamıştı. Yayımlanan ilana göre lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapılacak. Başvuru sürecinde son güne gelindi. peki kimler başvuru yapabilir? Adaylardan aranan şartlar nedir?

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,1 Teknisyen, 1 Destek Personeli ( Şoför ) ve 1 Destek Personeli,1İşaret Dili Tercümanı, 1Destek Personeli (Şoför), 1Teknisyen , 2 Tekniker, 1Büro Personeli,3 Mühendis, 1 Mimar, 1 Tekniker, 8Büro Personeli ve 1 Şoför alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18-40 yaş arasında olmak, (41 yaşından gün almamış olmak)
 • Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • Başvuran adaylarda, Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

BAŞVURULARDA SON GÜN!

Üniversitenin personel alımı başvuruları 24 Ekim 2019 tarihinde başlamış olup bugün ( 07 Kasım 2019 ) sona ermektedir. Adaylar başvurularını şahsen Sağlık Bilimleri üniversitesine gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 14:06
YORUM EKLE