Ulaştırma Bakanlığı KPSS 2022/2 İle Memur Personel Alımı Hakkında Duyuru Geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 2022/2 kapsamında Memur alımı için yayımladığı atama duyurusu ile adaylardan istenen belgeleri ve tarihi bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı KPSS 2022/2 İle Memur Personel Alımı Hakkında Duyuru Geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Memur personel alımı hakkında duyuru geldi. 21 - 28 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış olan KPSS Merkezi yerleştirme tercihlerine tercih veren ve sonuçlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan adaylar için duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruya göre yerleşmesi yapılan adayların belge teslimi yapmaları gereklidir. Bakanlık resmi İnternet adresinde belge teslim tarihlerini ve istenen belgeleri açıkladı!

Şahsen Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Atama Başvuru Formu (Form için tıklayınız)

2- T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi

3- KPSS sonuç belgesi ile KPSS 2022/2 yerleştirme belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

4- Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkotlu mezun belgesi),

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden barkotlu çıktı)

6- Mal Bildirimi Beyannamesi (Beyan için tıklayınız) (3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

7- 2 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),

8- Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi, Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya E-devlet kapısı üzerinden barkotlu çıktı)

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Sözleşme için tıklayınız),

10- Adres Beyanı (Form için tıklayınız)

11- Sağlık Beyanı (Form için tıklayınız)

12- SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (E-devlet kapısı üzerinden barkotlu çıktı)

13- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe,

14- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız) (Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı olarak 1 nüsha gönderilecektir)

15- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleştirilenler için MEB’den onaylı “Bilgisayar İşletmeni” sertifikasının aslı veya onaylı örneği ya da bitirdiği okulun ders müfredatında en az bir dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair transkriptin aslı veya onaylı örneği,

16- Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına yerleştirilenler için en az (C), düzeyinde geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge,

Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına yerleştirilen adayların bu belgelerin yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Tercih işlemlerinin son günü itibariyle, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak) belgelemek veya son başvuru tarihi itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizcilikle ilgili birimlerinde toplamda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunu gösteren belge,

2- Renk körlüğü ile %40’ı aşan oranda engeli bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu,

Adaylarn ilgili belgelerin elektronik dönümanlarına ulaşabilmeleri için " https://www.uab.gov.tr/duyurular/kpss-2022-2-yerlestirme-sonuclarina-gore-ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-kadrolarina-yerlestirilenlere-iliskin-duyuru " adresine girmeleri gereklidir.

Belge Teslimi Ne Zaman Yapılacak?

KPSS 2022/2 ile Bakanlığa yerleşen adyaların yukarıdkai belgeleri en geç 20 Ocak 2023 tarihine kadar “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

YORUM EKLE