TENMAK 30 Kamu Personeli Alımı İlanı ( Ar-ge Personeli, Mühendis, Avukat Eczacı )

TENMAK Personel alımı için ilana çıktı. Farklı kadrolarda olmak üzere Lisans mezunu adaylar içerisinden Kamu personeli alımı yapılacak.

TENMAK 30 Kamu Personeli Alımı İlanı ( Ar-ge Personeli, Mühendis, Avukat Eczacı )

TENMAK ( Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ) Kamu personeli alımı için ilan yayımladı. Farklı kadrolarda olmak üzere 30 kişilik boş kadro ile Kamu Personeli Alımı yapılacak. Alımlar Kurumun Ankara Yerleşkesine yapılacak olup Sözleşmeli ( ASLİ ) Personel Alımı Giriş sınavı yapılacaktır.

KADRO DAĞILIMI:

TENMAK bünyesine 30 kişilik boş kadro ile Ar-Ge Personeli Alımı, Mühendis Alımı, Avukat Alımı ve Eczacı Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel Başvuru şartları Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak gereklidir. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

Pozisyonuna Göre Özel Şartlar Nedir?

Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için;

  • Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Ar-Ge Uzmanı)”nda belirtilen lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
  • Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, istatistik, matematik, veterinerlik, astronomi, tıp ve hukuk fakülte/bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya iletişim fakültesinin bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde doktora derecesine sahip olmak veya bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında (başvuruya esas lisans bölümü ile ilgili alanlarda) en az beş yıl hizmeti bulunmak,
  • İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,
  • 01/01/2021 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak.

Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

  • Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Mühendis-AvukatEczacı)”nda belirtilen lisans bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
  • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSLisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
  • İngilizce dilinden geçerliliği bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,
  • Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

TENMAK 30 kamu personeli Alımı başvuruları ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup en geç 28 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular Son başvuru günü saat 17:30 a kadar başvuru alınacaktır.

Başvurular Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya aynı adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE