Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara ve Kayseri Bölgesinde 83 Personel Alımı Yapacak!

Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı için yeni ilan yayımladı. İki Bölge birliğinde KPSS 60 puan ile veya KPSS siz 83 Personel Alımı yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara ve Kayseri Bölgesinde 83 Personel Alımı Yapacak!

Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere iki farklı bölge birliğinde görevlendirmek üzere 83 Personel alımı yapılacak. İlan Bugün ( 9 Ağustos 2021 ) yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır.

Tarım Kredi Kooperatifleri iki farklı Unvanda alım yapacak. 83 kişilik boş kadro ile Ziraat Mühendisi Alımı ve Kooperatif Görevlisi Alımı yapılacak.

DETAYLI KADRO DAĞILIMI:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ziraat Mühendisi ve Kooperatif görevlisi alımı yapacak. Bu kapsamda Kayseri bölge birliklerine 41 ve Ankara Bölge Birliklerine 42 olmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri toplamda 83 personel alımı yapacak.

Ankara Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde Kooperatif Görevlisi kadrosunda 20 personel alımı ve Ziraat Mühendisi kadrosunda ise 22 personel alımı yapılacak. Alımlar Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale İllerinde yapılacak. Bu kapsamda Ankara Bölge Birliğine toplamda 42 personel alınacak.

Kayseri Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde Kooperatif Görevlisi kadrosunda toplamda 24 kişi ve Ziraat Mühendisi kadrosunda 17 personel alınacak. Alımlar Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde yapılacak. Toplamda Kayseri Bölge birliğine 41 personel alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

- 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

- Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

- Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

- Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

KPSS ŞARTI NEDİR?

Tarım Kredi Kooperatifleri 83 personel alımı için alımlar KPSS ile veya KPSS siz yapılacak. Bu kapsamda KPSS 60 Puan ile Personel Alımı Kooperatif görevlisi kadrosunda yapılacak. Adayların ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gereklidir.

Ziraat Mühendisi kadrosu için ise KPSS siz Personel Alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Tarım kredi Kooperatifleri personel alımı başvuruları 9 Ağustos 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 20 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacak. Başvurular sadece Tarım Kredi Kooperatifleri resmi internet adresinden yapılacak.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

YORUM EKLE