Tarım Kredi 3 Bölgeye ( Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ) 82 Kamu Personeli Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı ilanı yayımlandı. 82 Kişilik kadro ile 12 şehirde Ziraat Mühendisi Alımı ve Kooperatif Görevlisi Alımı yapacak.

Tarım Kredi 3 Bölgeye ( Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ) 82 Kamu Personeli Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde olmak üzere personel alımı yapılacak. Bu kapsamda İzmir Bölge Birliğine 43, Balıkesir Bölge Birliğine 18 ve Tekirdağ Bölge Birliğine 21 Personel alımı yapılacak. Bu yönde Tarım Kredi Kooperatifleri yayımladığı ilan ile toplamda 82 Kamu Personeli Alımı yapacak. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi Alımı ve Kooperatif Görevlisi Alımı yapacak.

KADRO DAĞILIMI:

Tekirdağ Bölge Birliği Personel Alımı Kadro Dağılımı:

  • Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde 15 Kooperatif Görevlisi,
  • 6 Ziraat Mühendisi Alınacak.

Balıkesir Bölge Birliği Personel Alımı Kadro Dağılımı:

  • Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinde 15 Kooperatif Görevlisi,
  • 3 Ziraat Mühendisi,

İzmir Bölge Birliği Personel Alımı Kadro Dağılımı:

  • Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde 19 Kooperatif Görevlisi,
  • 24 Ziraat Mühendisi Alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel ve özel başvuru şartları aranacak. Bu kapsamda, Genel Olarak:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

- 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

- Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

- Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

- Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Tarım Kredi Kooperatifleri alımını yapacağı Ziraat Mühendisi ve Kooperatif görevlisi adaylarından özel olarak KPSS ve Tecrübe şartı talep edecek.

Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,

Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması, (Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)

Ziraat Mühendisi kadrosuna başvuracak adayların;

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,

Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesinin olması (Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır),

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Söz konusu olan 3 Bölge birliğine personel alımı için adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 2 Eylül 2021 tarihi ile başladı. En geç 13 Eylül 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacak.

Başvuruda bulunacak olan adaylar Tarım Kredi Kooperatifleri resmi internet adresi üzerindeki adımları inceleyerek Online başvuru formu ile şahsen başvuru yapacaklardır.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 12:20
YORUM EKLE