Tarım Bakanlığı TAGEM Kamu Personeli ( Mühendis ) Alım İlanı Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kamu personeli Alımı ilanı yayımladı. Alımlar Mühendis kadrosunda yapılacak. İşte KPSS puanı ile personel alım detayları.

Tarım Bakanlığı TAGEM Kamu Personeli ( Mühendis ) Alım İlanı Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kamu Personeli alımı için ilan yayımladı. 12 Nisan 2021 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan TAGEM ( tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Mühendis alımı yapılacak.

Bu Kapsamda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

2) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

3) Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

4) Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,

5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

6) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

8) 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık problemi olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Tarım Bakanlığı TAGEM Kamu Personeli alımı için başvurular Bugün 12 Nisan 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 25 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular elektornik ortamda aşağıdaki bağlantı üzerinden yapılacaktır. Adaylar başvurularını e-devlet başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE