Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Stajyer Sanatçı Alım İlanı Yayımladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu Personeli alımı için yeni bir ilan yayımladı, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama topluluğuna stajyer sanatçı alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Stajyer Sanatçı Alım İlanı Yayımladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 19 kişilik boş kadro ile Stajyer Sanatçı alımı yapacağını bildirdi. Alımlar Giriş sınavı ile yapılacak olup adayların sınava giriş şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

KADRO BİLGİLERİ NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 Farklı pozisyon ile bünyesine 19 personel alımı yapacak. Alımlar İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğuna yapılacak. İşte dağılım;

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bakanlık adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Özel olarak ise, En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve adayların Sahne uyumuna sahip olmaları gereklidir.

KADROSUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:

Stajyer postnişîn adayları için;

 • Tarîkat zikirleri bilgisi ve bir zikir âyinini teknik ve sanatsal açıdan sevk ve idare edebilme yeteneğine,
 • Kur’ân-ı Kerîm tavrıyla Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme yeteneğine,
 • Tasavvuf kültürü ile dinî literatürün gerektirdiği Arapça ve Farsça sözcük dağarcığı ile kavram bilgisine,
 • Kasîde tavrı bilgisine,
 • Dinî mûsikî formları, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Genel tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine

Stajyer semâzen adayları için;

 • Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla stajyer semâzenbaşı adayları için 41 (kırkbir), stajyer semâzen adayları için 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak,
 • Orantılı boy ve kilo ölçülerine,
 • Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
 • Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,
 • Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,
 • Mevlevîlik Kültürü bilgisine,

Stajyer ses sanatçısı adayları için;

 • Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
 • İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
 • Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Klâsik üslûp ve tavırda icrâ kabiliyetine,
 • Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

Stajyer erkek ses sanatçısı (Hâfız) adayları için;

 • Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
 • İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
 • Kur’ân-ı Kerîm sûrelerinin tümüne ilişkin hâkimiyete,
 • Tecvîd ve kırâat bilgisine (Aşere, takrîb, tashîh-i hurûf),
 • Kur’ân-ı Kerîm tavrıyla Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme yeteneğine,
 • Kasîde tavrı bilgisine,
 • Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,
 • Dinî mûsikî formları, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Genel tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine,
 • Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

Stajyer erkek ses sanatçısı (Zâkir) adayları için;

 • Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
 • Tasavvuf Kültürü, zikir kalıpları form bilgisi, uygulama ve hançere kullanma yeteneğine,
 • Dinî mûsikî formları, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,
 • Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

Stajyer saz (ritim, ney ve kemençe) sanatçısı adayları için;

 • Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
 • İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
 • Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Stajyer ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,

Stajyer bağlama (Dîvân Sazı, Azerbaycan Âşık Sazı) sanatçısı adayları için;

 • Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
 • İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,
 • Dinî ve lâ-dinî mûsikî yanında, özellikle Tasavvufî Halk Müziği form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Açış ve/veya taksim formu bilgisi ve icrâ yeteneğine,
 • Tasavvufî Halk Müziği üslûp ve tavrında icrâ yeteneğine,

BAŞVURULAR:

Kültür ve Turizm Bakanlığına personel alımı için başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Bu kapsamda 14 temmuz 2020 tarihinde başlayan başvurular en geç 04 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com internet adreslerinden temin ederek ve diğer istenne belgeler ile birlikte [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
deneme
deneme - 3 yıl Önce

deneme