Kültür Bakanlığa Stajyer Sanatçı Personeli Alımında Son Güne Geldik

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine personel alımı için geçtiğimiz gün ilan yayımlamıştı. 19 Stajyer Sanatçı personeli alımı yapılacak olup detaylar şöyledir.

Kültür Bakanlığa Stajyer Sanatçı Personeli Alımında Son Güne Geldik

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçitiğimiz gün yayımladığı personel alımı ilanına göre bünyeisneki eksikliği karşılamak üzere İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda görevlendirecek 19 kişilik kadro ile stajyer sanatçı alımı yapacak. Alımlar İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Tasavvuf, Ġrfan ve Meydan MeĢkleri Bölümüne yapılacak. Başvuruların Temmuz ayında başaması ile birlikte artık son güne geldik. İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları.

KADRO DAĞILIMI:

GENEL ŞARTLAR:

1- Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

BAŞVURULARDA SON GÜN!

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup en geç 04 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte ve başvuru formu ile birlikte şahsen kuruma gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE