KPSS 55 Puan ile Kadın Erkek Kamu Personeli Alım İlanı Resmi Gazetede

Belediye Kamu personeli alımı için Resmi Gazetede ilan yayımlayarak kadın Erkek adaylar içerisinden 11. dereceli kadroya devlet personeli alacak.

KPSS 55 Puan ile Kadın Erkek Kamu Personeli Alım İlanı Resmi Gazetede

Resmi Gazete Kamu İlanları kısmında ilan yayımlandı. Çardaklı Belediyesi personel alımı yapacağını bildirerek Kadın Erkek adaylar içerisinden Kamu Personeli Alımı yapacağını bildirdi. Bu yönde Belediye bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav ve atama yönetmeliği ile 55 KPSS Puanı İle Personel Alımı yapacağını belirtti. Devlet Memuru Alımı kapsamında Ön Lisans Mezunu Şoför Alımı yapılacak.

Kamu ve Özele tüm Diğer Şoför Alımı İlanları Burada

Genel ve Özel Şartlar Belli Oldu

Adaylardan genel olarak 657 sayılı DMK 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde,

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel başvuru şartı olarak ta KPSS ve Sürücü Belgesi şartı aranacak.

Belediye 55 KPSS Puanı İle Memur Alımı yapacak olup adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden puan almış olmaları gereklidir.

Diğer Tüm 55 KPSS Puanı ile Memur Alımı ilanları burada.

Ayrıca adayların, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranacak. Sürücü Belgesi olarak ise, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.

Başvuru Tarihleri Belli Oldu!

Başvuru Yapacak Adaylar başvurularına 18 Ekim 2021 tarihi ile başlayabilecek olup en geç 20 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular Elektronik ortamda veya şahsen istenen belgelerle yapılacak.

Resmi Gazete İlanı Burada

DİĞER TÜM BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI BURADA

YORUM EKLE