Jandarma Genel Komutanlığı Kamu Personeli Alımı DPB'de Yayımlandı!

Jandarma Genel Komutanlığı kamu alanında personel alımı için ilan Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yayımlandı. İşte ilan hakkında detaylar.

Jandarma Genel Komutanlığı Kamu Personeli Alımı DPB'de Yayımlandı!

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı için Devlet personel Başkanlığı üzerinde ilan yayımladı. Jandarma bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak maksadıyla kamu alanında sözleşmeli olarak personel alımı yapacak. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliliğe göre 657 Sayılı devlet memurları kannun 4-B maddesine göre 375 sayılı KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla Bilgi işlem Biriminde görevlendirecek sözleşmeli kamu personeli alacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK:

Jandarma Genel Komutnalığı kamu personeli alımı için başvuru süreci 08 ekim 2019 tarihi itibari ile başladı ve en geç 25 Ekim 2019 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular sadece Jandarma genel Komutanlığı resmi İnternet adresi olan Jandarma Personeş Temin ( https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ) adresi üzerinden yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Jandarma kamu personeli alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylardan bazı nitelikler talep ediliyor. Bu kapsamda;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
 • Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 25 Ekim 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
 • Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.
 • Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

Şartları aranacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet tutuk Malatya
Mehmet tutuk Malatya - 2 yıl Önce

Korucu alımı ne zaman sayın bakanım 2019 bitti daha ne zaman alım yapılacak