İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 65 KPSS İle Lise Mezunu 60 Şoför Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 60 Şoför Alımı ilanı yayımladı. Lise mezunu alım yapılacak olup şartlar ve iller haberde.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 65 KPSS İle Lise Mezunu 60 Şoför Alımı Yapıyor

Göç İdaresi genel Müdürlüğü Şoför Alımı ilanı yayımladı. yayımlanan ilana göre 24 farklı şehirde görevlendirmek üzere Şoför Alımı yapılacak. Bu kapsamda İçişleri bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fırkasına göre alımlar Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı kadrosunda yapılacak. Ayrıca İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere Şoför alımı hakkında detayları aktaracağız.

ŞEHRE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Göç İresine şoför alımları 24 farklı şehirde yapılacak. Bu yönde Destek Personeli ( Şoför ) alımları, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayser, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Van, Iğdır illerinde toplamda 60 Şoför Alımı yapılacak. İşte şehre göre dağılım.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

ŞOFÖR ALIMI ÖZEL ŞARTLARI:

  • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
  • 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Şoför Alımı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak. Başvurular sadece elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile yapılacak. Başvurular hakkında daha detaylı bilgi almak için,

İLGİLİ HABERİMİZİ İNCELEYİNİZ.

YORUM EKLE