GİB 280 Şoför Alımı Başvuruları Sona Eriyor! Sınav Tarihi ve Konuları Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine 280 Şoför alımı yapacak. Başvurularda son günlere geldik. Peki Şoför alımı sınav tarihi ne zaman? Sınav konuları nedir?

GİB 280 Şoför Alımı Başvuruları Sona Eriyor! Sınav Tarihi ve Konuları Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesşndeki eksikliğini karşılamak üzere 66 farklı şehirde olmak üzere Şoför alımı yapılacak. Alımlar Ön Lisans mezunları içerisinden yapılacak. Adaylar başvurularına 15 Şubat 2021 tarihi ile başlamış olup artık sona ermektedir. Adaylara verilen şansın sonuna gelindi. Peki Şoför alımı için başvuru şartları nedir? Sınav tarihi ve konuları nedir?

280 ŞOFÖR ALIMI YAPILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) merkez ve Taşra teşkilatında olmak üzere 66 farklı şehirde Destek Personeli pozisyonunda Şoför Alımı yapılacak. Alımlar sözlşemeli olarak Şoförlü Giriş sınavı ile belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel Şartları taşımak,
  • 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
  • Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
  • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför alımı başvuruları 15 Şubat 2021 tarihi ile başlamış olup artık sona ermektedir. Adaylar başvurularını en geç 24 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştireceklerdir. Bu yönde başvuru yapmak isteyen adaylar, //sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav baĢvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.

ŞOFÖR GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine iliĢkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce BaĢkanlığımız internet sitesinde (//www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana iliĢkin mesleki konulardan oluĢur.

YORUM EKLE