Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı bünyesine yüksek maaş karşılığında sözleşmeli olarak bilişim personeli alımı yapacağını bildiri. Adaylardan bu yönde KPSS şartı aranacak.

Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alıyor!

Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yayımlanmış olan ilana göre Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda 14 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar, 1 Kıdemli Ağ Yöneticisi, 9 Yazılım Geliştirici,4 Sistem Uzmanı, alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)

- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (h) bendi)

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURULAR:

Sınav başvuruları, 2 Ocak 2020 Perşembe günü başlayacak ve 16 Ocak 2020 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 3. maddede sıralanmaktadır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE