Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mülakatsız 87 Sözleşmeli Kamu Personeli Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki farklı kadro ile bünyesine 87 personel alımı gerçekleştirecek. KPSS puanı ile yapılacak personel alımları için kadrolar nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mülakatsız 87 Sözleşmeli Kamu Personeli Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel alımı için geçtiğimiz günlerde ilan yayımlamıştı. Yayımlanan ilana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2 farklı kadro ile bünyesine memur alımı ve personel alımı yapacak. Bu kapsamda Alımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yapılacak. Genel Müdürlüğüne bağlı olan Tapu Müdürlüklerinde çalışmak isteyen adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

Bakanlık 23 Farklı Şehirde 87 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 ilde olmak üzere farklı ilçelere personel alacak. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 87 kişilk boş kadro ile 10 Sözlemeli Büro Personeli ve 77 Tekniker alımı yapacak.

Tekniker Alımı için adayların Ön Lisans seviyesinde, Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu ile Tapu ve Kadastro / Tapu ve Kadstro mezunu olmaları gerekmektedir.

Büro Personeli için ise, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama alanlarında mezun olmak.

Genel ve Özel Başvuru Şartları Nedir?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

Kamu Personeli Alımı İçin Mülakat Yapılmayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alım yapacağı Büro personeli ve Tekniker kadroları için adaylara herhangi bir mülaakat yapamayacak. Adayların KPSS puanları ele alınarak yapılacak sırlama sonucuna göre en yüksek puana sahip olam adayların başvuruları kabul edilecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

  • Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
  • KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
  • Fotoğraf

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 08:06
YORUM EKLE