BDDK 120 Memur ( Meslek Personeli ) Alımı İlanı Yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İlan yayımladı. Farklı kadrolarda olmak üzere 120 memur alımı yapılacak. KPSS puanı ile yapılacak alımların kadro dağılımı haberimizde.

BDDK 120 Memur ( Meslek Personeli ) Alımı İlanı Yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni memur alımı ilanı yayımladı. Az önce yayımlanan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurumun Ana ve Danışma Hizmet birimde görevlendirmek üzere fakrlı kadrolarda BDDK Uzman yardımcısı alımı kadrosuna Meslek Personeli Alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda alımlar KPSS Puanı ile yapılacak.

Giriş Sınavı Yapılacak!

BDDK söz konusu olan meslek Personeli alımı ilanı için adaylara Giriş sınavı yapacak. Yayımlanan ilana göre Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için bir gün, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise iki gün olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

  • Bankalar Yeminli Murakıp yardımcısı 50,
  • Bankacılık uzman yardımcısı ( Bankacılık Alanı ) 50,
  • Bankacılık uzman yardımcısı ( Hukuk Alanı ) 9,
  • Bankacılık uzman yardımcısı ( İletişim Alanı ) 1,
  • BDDK Uzman Yardımcısı 10,

KPSS şartı Nedir?

BDDK alımını yapacağı kadrolar için yukarıda da göreceğiniz gibi KPSS şartı talep edilecektir. Adaylar 2020 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından aşağıdaki puan türlerinden puan almış olmaları gereklidir.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen şartları taşıyor olmak,

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

  • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

Ayrıca adayların yukarıdaki KPSS ve aşağıdaki eğitim niteliklerini taşıyor olmaları gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Perosneli alımı başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 16 nisan 2021 saat 14:00 tarihi ile başlamış olup en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle yalnızca elektronik ortamda yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ BURADA

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 02:08
YORUM EKLE