AYK 42 Büro Memuru ve Kamu Personeli Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 42 kişilik boş kadro ile Büro Memuru ve farklı kadrolarda 42 Kamu Personeli Alımı yapılacak. İşte kadro dağılımı.

AYK 42 Büro Memuru ve Kamu Personeli Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 42 kişilik boş kadro ile bünyesindeki eksikliği karşılamak için farklı kadro ve niteliklerde Sözleşmeli olarak Kamu Personeli Alımı ve Büro Memuru Alımı yapılacak. Alımlar 657 sayılı devlet memurları kanuna göre yapılacak. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Peki kadro dağılımı ve adaylardan aranan şartlar nedir?

42 Kamu Personeli Alımı Kadro Dağılımı:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 42 kişilik kadro ile sözleşmeli olarak, 

  • 12 Arşiv Uzmanı,
  • 8 Tashihçi,
  • 2 MütercimTercüman,
  • 4 Dizgi Operatörü,
  • 4 Büro Personeli,
  • 5 Programcı,
  • 2 Teknisyen,
  • 1 Diğer Teknik Hizmet Personeli,

Başvuru Şartları Nedir?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Arşiv Uzmanı, Kütüphaneci, Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Büro Personeli (3), Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyona başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

- Programcı ve dizgi operatörü unvanlı pozisyonlara başvuracaklar için önlisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

- Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracaklar için ortaöğretim düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Kadrosuna Göre Özel Başvuru Şartları:

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 42 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak alımını yapacağı Kamu personeli adayları için başvurular 30 Kasım 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adaylar başvurularını Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE