Adalet Bakanlığı 814 İcra Katibi Alımı İlanı Başvurusu Başladı!

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 814 kişilik kadro için İcra Katibi alımı ilanı yayımlandı. Şartlar ve başvuru bilgileri haberimizde.

Adalet Bakanlığı 814 İcra Katibi Alımı İlanı Başvurusu Başladı!

Adalet Bakanlığı 2021 yılı İcra Katibi Alımı ilanı yayımlandı.

Az önce gelmiş olan duyuruya göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İcra Dairelerinde görevlendirmek üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak alım yapılacak. Bu kapsamda sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra katibi alınacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
  • Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

KPSS ŞARTI NEDİR?

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Bakanlığın İcra Katibi alımı başvuru süreci Bugün ( 23 Şubat 2021 ) itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece son başvuru günü saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE