Adalet Bakanlığı 5075 Katip, Mübaşir ve Personel Alımı Şartları ve Kadroları

Adalet Bakanlığı yayımladığı ilan ile Adli ve İdarî yargıda görev yapmak üzere 5075 kişilik kadro ile personel alacak. Şartlar ve kadrolar haberimizde.

Adalet Bakanlığı 5075 Katip, Mübaşir ve Personel Alımı Şartları ve Kadroları

Adalet Bakanlığı yayımladığı ilana göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere 5075 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapacak. Alımlar farklı kadrolarda ve niteliklerde yapılacak. Bu kapsamda 657 Sayılı Devlet memurları kanuna göre uygulamalı veya sözlü olarak yapılacak sınav ile 5075 kamu personeli alımı kadroları ve şartları şöyledir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

 • 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi,
 • 700 sözleşmeli mübaşir,
 • 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,
 • 110 sözleşmeli şoför,
 • 25 sözleşmeli aşçı,
 • 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı,

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

- Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
 • Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
 • Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak

Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

 • Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
 • En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

 • En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
 • Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak, (Aday belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 5075 kişilik kadro için adaylar başvurularına Bugün ( 23 Şubat 2021 ) tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 12:13
YORUM EKLE
YORUMLAR
Müslüm yorulmaz
Müslüm yorulmaz - 10 ay Önce

Bu adalet bakanlığı personel alımı ( Şoför ) alımı e devlet üzerinden nasıl başvurulacak yardımcı olur musunuz ben bir türlü bulamadım

hatice
hatice @Müslüm yorulmaz - 10 ay Önce

edevlete gir arama butonuna is basvurusu(adalet bakanligi) yaz cikar orda ikm mubasir bircok ssy var soforu bulup ustune tikla

MEHMET UĞUR MUMCU GAZIANTEP
MEHMET UĞUR MUMCU GAZIANTEP - 10 ay Önce

TUM ALIMLARDA YASA TAKILIYORUZ 30 YAS 35 YAS SINIRI NE 35 YASIN USTUNDEKILER NE YAPMALI YAS SINIRI 45 E CIKARILSIN EMEKLILIK YASI 65 YOK 35 YOK 30