Adalet Bakanlığı 1300 Kişilik Alım İçin Yeni Ek İlan Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı bünyesine alımı yapacağı 1300 kişilik kamu personeli kadrosu için yeni ek ilan yayımladı. DPB tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyledir.

Adalet Bakanlığı 1300 Kişilik Alım İçin Yeni Ek İlan Yayımlandı!

Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı ek ilan yayımladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı 1300 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapacağını ilan etti. Başvurularına bugün ( 31 Ekim 2019 ) başlayan adaylar için DPB 31 Ekim 2019 tarihi ile ek ilan yayımladı.Yayımlanan ek ilanın detayları şöyledir.

DPB'DEN GELEN DUYURU!

29 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları ile ilgili ilan, 01 Ekim 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır.

24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan yasal değişiklikler nedeniyle; 01 Ekim 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilanın “Başvuru Koşulları” başlıklı ( C ) maddesinin ( c ) bendinin ikinci paragrafı,

İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

“Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi” başlıklı ( J ) maddesinde yer alan Adli Yargı Testi ile Adli Yargı-Avukat Testi Konuları ve aynı maddenin sondan 10 ve 12 nci paragrafı,

Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur

Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 11 konu ( idari yargı sınavının alan bilgisi testi 10 konu ) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test ( idari yargı sınavı 15 alt test ) için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir

İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak, Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise; Alan Bilgisi Testinde Bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler haricinde Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde 01 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan ilandaki diğer hususlar ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

YORUM EKLE