CTE 2019 Yılı Personel Alımları İçin Başvuru Formları Ek1, Ek2 ve Ek3

CTE farklı pozisyonlarda bünyesine 6 bin 914 memur personel alımı için başvurular devam ederken sizlerle başvuru formlarını tek sayfada paylaşıyoruz.

CTE 2019 Yılı Personel Alımları İçin Başvuru Formları Ek1, Ek2 ve Ek3

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ( CTE ) geçtiğimiz günlerde bünyesindeki memur personel ihtiyacını gidermek için ilan yayımamıştı. Başvuruların 01 temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamasının ardından hala devam etmektedir. Bu haberimizde sizlere Başvuru Formları, Başvuru şartları ve Başvuru bilgileri hakkında detayları paylaşıyor olacağız.

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE personel alımları iki farklı ilan ile yapılacak. Bu yönde iki farklı ilan yayımlanmış olup toplamda 6 bin 914 memur personel alımı yapılacak.

1. İlan CTE 6 bin 743 Personel Alımı: 6.126  infaz ve koruma memuru, 247 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 91 hemşire, 84 teknisyen, 169  destek personeli (şoför), 24  destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 6.743 personel alımı yapılacak.

2. İlan 171 Personel Alımı: Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü 171 kişilik kadro ile 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından yapılmış olan duyurulara göre adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;  

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  16/07/2019   itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;                                         

 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. 

C- Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;

6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;

 •  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;

 • En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 •  Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 •  Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya aynı kurum ve kuruluşlarca verilen ilgili branştaki sertifikaya sahip olmak,  
 • gerekmektedir.

Psikolog unvanına başvuracak adaylar için psikoloji lisans,

sosyal çalışmacı unvanına başvuracak adaylar için sosyal hizmetler lisans,

öğretmen unvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

veteriner hekim unvanına başvuracak adaylar için veteriner hekimliği lisans programlarından mezun olmak.

BAŞVURULAR:

Adaylar başvurularına 6 bin 743 kişilik kadro için 01 temmuz 2019 tarihi itibari ile başladılar ve en geç 16 temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını aşağıdaki eklere göre alım yapılacak adalet komisyonlarına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

CTE 171 kişilik pozisyon için ise 22 temmuz 2019 tarihinde başlayacak başvurular en geç 07 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecektir.

EKLER:

Psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve veteriner hekim Ekleri

 1. EK-1 : Yerleştirme Yapılacak İl Listesi
 2. EK-2 : Başvuru Formu
 3. EK-3 : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

İnfaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), hemşire, teknisyen, destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (kaloriferci)

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 09:54
YORUM EKLE