Maliye Bakanlığı 189 KPSSli KPSS siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda 189 kamu personeli alacak. Şartlar ve kadro dağılımı haberde.

Maliye Bakanlığı 189 KPSSli KPSS siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu personeli alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre farklı kadro ve niteliklerde olmak üzere toplamda 189 kişilik boş kadro ile Kamu Personeli alımı olacak. Alımlar KPSS puanı ile veya KPSS puanı olmadan yapılacak olup başvuru şartları ve başvuru bilgilerini haberimizde sizlerle paylaşıyor olacağız.

İKİ FARKLI İLAN YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 189  kişilik kadro ile kamu perosneli alımını iki fakrlı ilanda yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanlara göre 39 sözleşmeli personel ve 150 memur alımı yapılacak. Her iki ilan hakkında da detayları sizlerle paylaşacağız.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 Memur Alımı İlanı Detayları:

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 10/10/2020 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 Sözleşmeli Personel Alımı:

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 39 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Alımlar şu kadrolarda yapılacak.

 • 1 bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uzmanı,
 • 2 Bilgi Güvenliği Savunma Uzmanı,
 • 2 Ağ Uzmanı,
 • 1 Kıdemli Ağ Uzmanı,
 • 2 Kıdemli Sistem Yöneticisi,
 • 1 İş Zekası Uzmanı,
 • 1 Kıdemli İş Zekası uzmanı,
 • 2 Veri Tabanı Yöneticisi,
 • 1 Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi,
 • 1 Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi,
 • 1 Kıdemli Uygulama Sunucusu Yöneticisi,
 • 8 Yazılım Geliştirme Uzmanı,
 • 12 kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı,
 • 4 Yazılım Takım Lideri

BAŞVURU ŞARTLARI:

İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek:

a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl.

b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.

4- Sınavın son başvuru tarihinden (31/08/2020) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,

5- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (31/08/1975 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).

6- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

7- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve kamuda uygulanan genel etik kurullara uygun özgeçmişe sahip olmak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI:

Sözleşmeli personel alımı için adaylardan öncelikle genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bunun dışında Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlil ile ilgisi olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olmulu sonuç alabilmek, Dört yıllık Lisans eğitimi veren üniversitelerin bilişim sektöründen mezun olmuş olmak şartlar ıve pozisyonunda göre özel nitelikler aranacak.

KPSS'Lİ KPSS SİZ ALIM OLACAK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu personeli alımı için KPSS li veya KPSS siz alım olacak. İç Denetçi alımları için KPSS şartı aranmıyor. Sözleşmeli bilişim personeli alımı için adaylardan KPSS şartı aranıyor. Bu yönde KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekli. Ancak KPSS puanı olmayan adayların puanı 70 olarak sayılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular en geç 17 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak. İlan hakkınde detaylar için Buraya Tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı için başvurular 17 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. İlan hakkınde detaylar için Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 15:01
YORUM EKLE