İŞKUR ve AÇSHB Kamu İlanları Yayımlandı! 429 Memur Personel Alınacak

İŞKUR ve Aİle Bakanlığı kamu ilanlarını yayımladı. Farklı kurumlara 429 memur personel alımı yapılcak. İşte o kurumlar ve ilanların detayları haberimizdedir.

İŞKUR ve AÇSHB Kamu İlanları Yayımlandı! 429 Memur Personel Alınacak

Kasım ayının ilk kamu ilanları yayımlandı, İŞKUR ve AÇSHB üzerinde yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya 429 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Peki alım yapacak kurumlar nelerdir? hangi kadrolarda memur alımı ve personel alımı yapılacak.

429 MEMUR PERSONEL ALIMI KURUMLARI:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlanları:

Yayımlanan ilanlara göre 02 Kasım 2020 tarihi itibari ile kamuya, Enerji piyasası Düzenleme Kurumu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Kalkınam Ajansı personel ve memur alacak. İşte Dağılım:

İŞKUR Kamu İş İlanları:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel olarak şu şartlar aranacaktır.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  4. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak,
  5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak,
  7. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmelidir.
  8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır.

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilanlara başvurular online olarak yapılacaktır. Adaylar başvurularını son başvuru tarihine kadar mutlaka gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu ilanlara aşağıdaki sizlerle paylaşacağımız bağlantı sayesinde ulaşabilirsiniz.

KAMU VE ÖZEL PERSONEL MEMUR ALIMI İLANLARI

YORUM EKLE