Adalet Bakanlığı ve CTE 12.823 Personel Alımı 2022 Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5 Kılavuzları

Adalet Bakanlığı ve CTE 2022 yılı 12 bin 823 personel alımı başladı. İlanına göre başvuru kılavuzları ile Ek1, Ek2, Ek3, Ek4 ve Ek5 ler bu haberde.

Adalet Bakanlığı ve CTE 12.823 Personel Alımı 2022 Ek1, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5 Kılavuzları

2022 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı ilanları yayımlandı. Daha öncede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdiği müjde ile bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 12 bin 933 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlan için gelişmeler devam ederken az önce Bakanlıktan gelmiş olan ilan ile Adalet Bakanlığı ile ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilanları yayımlayarak başvuruların başladığını belirttiler. Adaylar başvurularına 1 Mart 2022 tarihi ile başlayabilecek.

En az Lise mezunu personel alımı yapılacak ve adaylardan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

İşin Olsa ekibi olarak sizler için hazırladığımız bu haberimizde yayımlanan ilanlara dair kontenjan dağılımı ve ilanların eklerine ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı ve CTE Personel Alımı Detayları ve Alım Yapılacak Kadrolar Hangileri:

Adalet Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı olan CTE bünyelerine Türkiye geneli farklı bölgelerde olmak üzere personel alımı yapacaklarını ifade ettiler. Bu yönde adalet bakanlığı 7 bin 260 personel alacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 5563 personel alımı yapacaktır.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Listesi:

Bakanlık bu yönde iki farklı ilan yayımladı. Merkez ve Taşra teşkilatında olmak üzere ve Personel genel Müdürlüğüne personel alımı ilanı yayımladı. Bu yönde, 7260 memur personel alımı yapılacak işte kontenjan dağılımı ve ek kılavuzlar.

Adalet Bakanlığı Adlî ve İdarî yargıda 6.459 Personel Alımı:

EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 830 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D), 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 83 sözleşmeli şoför (EK-1/F), 29 sözleşmeli aşçı (EK-1/G) ve 870 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H) olmak üzere toplam 6.459 personel alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ

EK-1/A: Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/B: Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/C: Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/D: Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/E: Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/F: Sözleşmeli şoför pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/G: Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/H: Sözleşmeli hizmetli pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-2: Güvenlik Soruşturması Formu

EK-3: Sağlık Beyanı Formu

EK-4: Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı

e-Devlet Başvuru Kılavuzu

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 301 Sözleşmeli Personel Alımı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 301 pozisyona personel alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda Koruma ve Güvenlik Görevlisi, kaloriferci, Aşçı, Şoför, Hizmetli, İstatistikçi, Mühendis, Teknisyen ve Tekniker karolarında 301 personel alımı yapılacak.

İLANIN TA METNİ

Pozisyonları Gösterir Liste

Güvenlik Soruşturması Formu

Sağlık Beyanı

Adalet Bakanlığı 500 İcra Katibi Alımı:

Bakanlıkça ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 500 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ

EK-1 Sınav İzni Verilen Mahaller

EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

EK-3 Sağlık Beyanı Formu

EK-4 Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı

EK-5 Mal Bildirimi Formu

EK-6 e-Başvuru Kılavuzu

EK-7 İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

CTE Personel Alımı Liste ve Ekler:

CTE toplamda 5 bin 563 personel alımı yapacak. Kontenjan dağılımı ve ilan kılavuz eklerini sizlerle paylaşıyoruz.

CTE 108 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile 51 psikolog, 27 Öğretmen, 22 Sosyal Çalışmacı, 2 veteriner, 1 mühendis (inşaat), 1 mühendis (gıda) ve 4 fizyoterapist olmak üzere toplam 108 personel alımı yapılacaktır. Alım yapılacak il ve kontenjanlar Ek-1 listede belirtilmiştir.

İLANIN TAM METNİ

EK-1 Yerleştirme Yapılacak İl ve Kontenjan Dağılımı

Ek-2 Personel Aday Bilgi Formu (Fotoğraflı Özgeçmiş)

CTE 5.455 Sözleşmeli (657 Sk. 4/B) Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

EK-1 Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar (Sınav merkezleri)

EK-2 Güvenlik Soruşturma Formu

EK-3 Sağlık Beyan Formu

EK-4 Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı.

EK-5 CTE Personel Alım Kılavuzu

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022, 12:43
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hecer söyüçen
Hecer söyüçen - 12 ay Önce

Şoför zabıta ikisinden biri olsa

Emin Tosun
Emin Tosun - 12 ay Önce

Bu başvuruları nerden ve nasıl yapabiliriz bilginiz varmi

Filiz
Filiz - 12 ay Önce

Merhabalar.. Kpss'den 2021puanım var, şartlarda 2020 isteniyor tabi. Denemek için yaptım kpss puanınız yok ibaresi çıktı haliyle ama başvuru alındı. Değerlendirmede iptal edilir tabi. Daha önce böyle bir durum yaşayan ya da duyan var mı acaba?

Filiz
Filiz - 11 ay Önce

İş başvurusunun nasıl yapıldığını anlattım ve doğru bir şekilde, dislike butonuna basanlar ne kadar tuhaf insanlarsınız, doğru be insanlara yardımcı olmak için verilen bir bilgiye dislike atmak nasıl bir zihniyet, gerçekten sizin için üzülüyorum!

Filiz
Filiz - 12 ay Önce

Emin Tosun, e devlettw arama butonuna adalet bakanlığı iş başvurusu yazınca ilan çıkıyor oradan başvuru yapılıyor. Eklenmesi gereken dosyalar haberdeki linklerden indirilebiliyor.

Semra yasar
Semra yasar - 12 ay Önce

Nasil başvuru yapabiliyoruz acaba

Kenan Demir
Kenan Demir - 12 ay Önce

İsinolsa, Ben hem infaz koruma hemde hizmetliye başvuracağım. Ama İkisinde de sağlık beyanını farklı atmışsınız. Tek bir sağlık beyanı olması gerekmiyor mu? Hizmetli de sağlık sorunun olmadığını arz ederim gibi kısa yazı yazarken, infaz koruma da ise kutucuklar var.

kemal kaya
kemal kaya - 12 ay Önce

bi sorum olacak??
hem mübaşir hemde gardiyan alımlarının ikisine birden başvuru yapabilir miyim??