İstanbul Medeniyet Üniversitesi 27 Personel Alım İlanı Yayımladı!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 27 kişilik kadro ile lise mezunu olan adalar arasından, İşçi, Güvenlik Görevlisi ve personel alacağını ilan etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 27 Personel Alım İlanı Yayımladı!

İŞKUR resmi internet sayfaında 02 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolardan oluşan personel kadrosu ile toplamda 27 personel alımı yapacağını ilan etti. Peki hangi kadrolarda alım yapılacak? Kimler başvuru yapabilecek?

ALIM KADROLARI NEDİR?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 27 kişilik boş kadro ile normal statüde 10 Güvenlik Görevlisi, 9 beden İşçisi ( genel ), 4 Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı, 2 Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)  ve 2 Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tamircisi)  kadrolarına alım yapacak.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR NEDİR?

 1.  Türk vatandaşı olmak.
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Adli Sicil Kaydı bulunmamak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut özrü veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 7. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 8. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 9. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 10. İkamet adresinin İstanbul ili sınırlarında olması.
 11. Mesleğinin gerektirdiği asgari bilgi ve beceri düzeyine sahip olmak.

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilan İŞKUR üzerinden 02 temmuz 2019 tarihi ile ilan edilerek başvuru sürecide ilan itibari ile başlamıştır. Adaylar başvurularınıen geç 08 temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu bağlamda başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak, İşyeri Ünvaı kısmına İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ yazarak ilgili ilanlara ulaşılabilecektir.

YORUM EKLE