Günün Kamuya Personel Alımı İlanları: MEB ve Belediye Şoför ve Büro Memuru Alımı

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı pozisyonlarda MEB ve BELEDİYELER tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Günün Kamuya Personel Alımı İlanları: MEB ve Belediye Şoför ve Büro Memuru Alımı

İŞKUR üzerinde 16 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre kamuya personel alımları yapılacak. Yayımlanan ilanlara göre Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye bünyesindeki eksiklik için alım yapacak. Bu kapsamda İşin Olsa ekibi olarak 16 Ağustos 2019 tarihi itibari ile yayımlanan ilanları sizlerle paylaşıyor olacağız.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alaşehir Belediye Başkanlığı büro memuru ve şoför kadroları için alım yapacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Söz konusu alım ilanlarına başvuru şartlarını taşıyann adayların başvuru yapabileceği gibi Eski Hükümlü ve TMY kapsamında olan adaylar başvuru yapabilecekler. Adaylardan bazı nitelikler talep edilmekte olup bu nitelikleri yerine getiren adayların başvuruları geçerli sayılacaktır.

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

12- Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

13- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)' de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

14- İşe alınan adaylar en az beş yıl süre geçmedikçe herhangi bir nakil talebinde bulunamayacaktır.

15-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

16- En Az Lise Mezunu Olmak.

17- 18 Yaşını tamamlamış olmak.

BAŞVURULAR:

İlgili ilanlara başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar başvuurlarına 16 Ağustos 2019 tarihi itibari ile başlayabilecek olup en geç 4 gün içerisinde yani en geç 20 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu ilanlar İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup detayları İŞUR üzerinden öğrenebilirsiniz.

YORUM EKLE