Emniyet Müdürlüğü, MEB ve İl Tarım Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre farklı bölgelerde bulunan ve farklı müdürlükler tarafından personel alımı yapılacak.

Emniyet Müdürlüğü, MEB ve İl Tarım Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre farklı bölgelerde bulunan müdürlükler personel alımı yapacaklar. Bu bağlamda 09 Eylül 2019 tarihi itibari ile yayımlanan ilanlara göre MEB, EGM ve Tarım Bakanlığı farklı pozisyonlarda işçi personel alımı yapacaklar. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte alım yapacak kurumlar tarafından yayımlanmış ilanların detayları şöyledir.

İLANLARIN DETAYLARI:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış ilanlara göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Öğretmen evine farklı poziyonlarda personel alımları yapılacak. İşte kurum ve kadro dağılımı şöyledir.

KALECİK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Aşçı alacak.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Engelli Temizlik Görevlisi ve 1 TMY kapsamında temizlik görevlisi alımı yapılacak.

AKSARAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Engelli aşçı alımı yapacağını ilan etti.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Askerliğini yapmış veya muaf olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
  • 657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
  • Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konısı müdürlüklere personel alımı ilanı Türkye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olup adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu ilan 09 Eylül 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olup adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi itinari ile başladılar ve en geç 13 Eylül 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini kullanabilirsiniz.

YORUM EKLE