Uludağ Üniversitesi Kadın Erkek 20 Hastane Personeli Alımı Yapıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesine İŞKUR aracılığı ile Hastanede çalışacak personel alımı yapılıyor. Yayımlanan ilan için başvurular başladı. İŞKUR detayları şöyledir.

Uludağ Üniversitesi Kadın Erkek 20 Hastane Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya personel alımı ilanları yayımlanıyor. Bugün yayımlanmış olan ilanlara göre Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden 20 Hastane Hizmetlisi alımı yapılacak. Başvuru süreci başlamış olup ilanlar hakkında detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlere aktarıyoruz. 

Hastane Hizmetlisi Alımı Başvuru Şartları Nedir?

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak,
 7. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmelidir.
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır.
 10. En Az Lise Mezunu Olmak.
 11. 35 yaşından büyük olmamak.

Kadın Erkek Personel Alımı Yapılacak!

Uludağ Üniversitesi bünyesine 20 kişilik boş kadro ile 15 Erkek ve 5 kadın olmak üzere Hastane Hizmetlisi alımı yapılacak.

Başvrular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

Uludağ Üniversitesi personel alımı başvuruları 02 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 06 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR üzerinden Online veya Alo 170 üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Adresi: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

İş İlanı Numaraları: Erkek Adaylar için İş İlan No (00005753802) ve Kadın adaylar için İş İlan No (00005753868)

YORUM EKLE