Türkiye Sağlık Enstitüleri ( TÜSEB ) 2 Şehirde 15 Hizmetli Alımı Yapılaca

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işçi alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Belirsiz süreli yapılacak alım detaylarını haberimizde paylaşıyoruz.

Türkiye Sağlık Enstitüleri ( TÜSEB ) 2 Şehirde 15 Hizmetli Alımı Yapılaca

Resmi Gazete personel alımı ilanları yayımlandı. 8 Ağustos 2021 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 15 personel alımı yapılacak. İlan Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanacak olup adaylara başvuru için 4 gün süreç verilecektir. TÜSEB Hizmetli Alımı iki farklı şehirde yapılacak olup detayları paylaşıyoruz.

2 ŞEHİRDE HİZMETLİ ALIMI YAPILACAK!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ( TÜSEB ) 15 kişilik boş kadro ile Hizmetli Alımı yapılacak. Alımlar İki Büyükşehirde yapılcak olup Ankara ve İstanbul illerinde alım yapılacak. En az İlkokul ve En Fazla Lise mezunu adaylar içerisinden 9 İstanbul ve 6 Ankara illerinde yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.

5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

11.Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

12.Talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacağı için ilan tarihi itibarıyla İstanbul veya Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TÜSEB Hizmetli alımı başvuruları İŞKUR üzerinde 9 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup adaylara başvuru için 4 günlük süre verilecektir. Bu kapsamda başvurular en geç 13 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece İnternet üzerinden " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresinden yapılacak.

İLANIN DETAYLARI

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nurcan yılmaz
Nurcan yılmaz - 1 yıl Önce

En az ardahan halkeğitim merkezilen 10 tane sertifika aldım aşçı yardımcılığı çocuk girişımçilıği vb gıbı ama hepsi boşunaymış uğraştım devamlı bir işe giremedim AİLE BAKNİMA sesimi duyurun kadına şiddet diyorlar her zaman kadınların arkasındayım diyorlar benimde arkamda durup banada iş konusunda yardımcı olsunlar rica ediyorum duyurun sesimi ARDAHAN